Go to Top

Botilbud Paragraf 107 Nordjylland

Botilbud Paragraf 107 Nordjylland

Fønix Viden & Værksted – botilbud paragraf 107 og paragraf 108 Nordjylland

Fønix er et socialpsykiatrisk opholdssted (beboere under 18 å) og botilbud (over 18 år) for unge og voksne fra 17 år og opefter. Vi er godkendt til at have 23 beboere.

Fønix er er godkendt som døgntilbud efter Servicelovens § 107, 108 og 142, og som dagtilbud efter § 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud).  Derudover er vi godkendt til at levere socialpædagogiske støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85.

Fønix er også godkendt til at modtage domfældte beboere, dvs. beboere, som er under opsyn af enten egen kommune eller kriminalforsorgens samt ofte tilknyttet Retspsykiatrien. De kan være dømt til at afsone deres dom – eller dele af den – i en åben døgninstitution. Endelig er Fønix godkendt af Kriminalforsorgen til at have alternativ afsoning efter § 78. Vi har et tæt samarbejde med kriminalforsorgen og retspsykiatrien.

Beboerne er mennesker med forskellige former for psykiatriske problemstillinger, og vi har en tilknyttet psykiater, Søren Lundholm Jensen, som kommer hver 14. dag og har samtaler med beboerne, regulerer medicin og superviserer personalet. Herudover har vi egen misbrugsbehandler, Jonas Sharck, og personalet modtager supervision én gang om måneden af psykolog Lene Sjællander fra PsykologCentret i Viborg (KRAP – kognitiv ressuourcefokuseret, anerkende pædagogik)