Go to Top

Administrativt personale

Administrationsmedarbejderne står for alle praktiske forhold om løn, feriepenge, pension, forsikring, ansættelsesvilkår, mv.

Administrationen er også ansvarlig for at opdatere oplysninger på intranettet, kontakt med diverse myndigheder, opdatering af Fønix’ hjemmeside og andre opgaver, der får Fønix’ maskineri til at løbe gnidningsfrit rundt.

Administrationen varetages i et fællesskab mellem administrationsmedarbejder Heidi Nielsen, Jan Nielsen  og ledelsen.