Go to Top

Dagtilbud

Fønix har et dagtilbud, der består af undervisning på intern skole og arbejdstræning / beskyttet beskæftigelse.

Dagtilbudet udgør en så væsentlig del af helheden i Fønix’ tilbud, at der som udgangspunkt ikke modtages beboere i opholdssted og botilbud, som ikke samtidig er tilmeldt dagtilbuddet.

Hver beboer har deres eget, individuelle skema, som kan bestå af såvel skole- som værkstedsfag. Dette skæddersys til den enkelte i et samarbejde mellem beboeren og Fønix kort efter indflytning. Der ændres i skemaet undervejs og efter behov i samarbejde med beboeren.

Skoledelen
Undervisningen foregår som differentieret specialundervisning enten 1 til 1 eller på små hold, og den forestås af uddannede lærere. Der undervises i almindelige skolefag som dansk, engelsk, matematik, ”almen viden”, EDB, musik og idræt. Fønix afholder selv de mundtlige eksaminer i samarbejde med Brovst Skole. Herudover kan der benyttes undervisning på VUC.

Den interne skole for unge under 18 år, som ikke har fået tilbudt 9 års undervisning, er godkendt af Jammerbugt Kommune og udgør en del af det samlede dagtilbud.
Men vi har også flere beboere, der har forskellige fag og tager eksamener, selvom de har haft 9 års skolegang. Vi kan tilbyde undervisning på alle klassetrin, støtte til beboere på ungdomsuddannelse samt videregående uddannelse.

Beskyttet beskæftigelse / arbejdstræning
Arbejdstræningen / den beskyttede beskæftigelse foregår ligeledes enten 1 til 1 eller på små hold, hvor der tages hensyn til den enkeltes evner, interesser og behov.

De unge kan beskæftiges på det kreative værksted (keramik, læder, smykker, maling, tegning, musik mv.), på håndværksstedet (tømrer-, maler-, murer- og smede- og mekanikerarbejde), i det økologiske gartneri og i køkkenet.

Kortere og længerevarende praktikophold arrangeres efter behov, hvor Fønix holder en tæt kontakt til praktikstedet.

Sport er en stor del af hverdagen i Fønix med bl.a. svømning, atletik, boldspil, styrketræning, orienteringsløb, sejlads og fiskeri. Fønix har kanoer og joller, og alle unge har en cykel. En gang om året afholdes TRIM-uge.

Endelig er der dyr på Fønix: En kat, hunde, ni heste og 15 får. Beboere, der er interesseret, kan deltage i pasningen af dem.