Go to Top

Døgnbehandling – unge og voksne

Døgnbehandling for unge og voksne (§ 66 og § 107)

Fønix er godkendt til 16 beboere og 3 i udslusning. Opholdet kan vare fra 1 måned til at være bolig på livstid. Ophold kan også for kortere perioder ske via en matrikelløs ordning, f.eks. en længere rejse, en sejltur, ophold i et sommerhus osv.

Vores beboere kan bo her døgnet rundt hele året igennem og modtage pædagogisk og terapeutisk støtte i det omfang, de har brug for det. Fønix er åbent hele året rundt – også jul/nytår – som et almindeligt hjem.

Vores mål med arbejdet med beboerne er:

 • At hjælpe unge og voksne med psykiske/psykiatriske/udviklingsmæssige problemstillinger til så stor selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt.
 • At tilrettelægge arbejdet, så det hver gang tager udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, personlighed og eventuelle diagnose.
 • At give beboerne en indholdsrig, lærerig og udviklende hverdag med det mål at skabe optimal livskvalitet og tro på egne evner og værdi.
 • At give beboerne indsigt i egne ressourcer og problematikker samt redskaber til at håndtere eller kompenserer for vanskeligheder og handicaps.
 • At vedligeholde tilegnede færdigheder samt udvikle nye færdigheder og kompetencer.
 • At behandle beboerne anerkende og med respekt og ligeværd.
 • At skabe og udvikle et tæt samarbejde med de pårørende.

Et ophold på Fønix består af 3 faser:

Udredningsfasen – fase 1

 • Ofte med start på Østbakken 1: observation, omsorg, tryghed, afklaring, psykiatrisk behandling, skabe relationer til personale.
 • Udredning i forhold til fremtidig behandlingsbehov og placering i et af behandlingshusene, hvor beboeren matcher de andre beboere bedst personligheds- og funktionsmæssigt.
 • Skabe relationer og tro på, at andre mennesker vil én noget godt.
 • Støtte i alle nødvendige, daglige situationer.
 • Støtte til at komme af sted til dagtilbud.
 • Høj personalebemanding.
 • Mulighed for 1 til 1 støtte.
 • Døgnstøtte.
 • Specialist behandling indeholdt
 • Intensiv behandling

Inkluderet i opholdet:

 • Mange fritidsaktiviteter
 • Ferietilbud med ledsager
 • Sociale arrangementer
 • Støtte/ledsagelse til alle aktiviteter uden for huset
 • Støtte/ledsagelse til at besøge familie og øvrigt netværk
 • Transporteres om nødvendigt.
 • Personale hele døgnet
 • Skal være indskrevet i Fønix’ dagtilbuddet, mulighed for relevant dagsbeskæftigelse uden for Fønix.

Behandlingsfasen (fase 2)

 • HUSENE i Tranum: bor i et mindre hus i Tranum i bofællesskab med 2-3 andre, der matcher personligheds- og funktionsmæssigt.
 • Eget værelse eller lille lejlighed, fælles stue, køkken og bad
 • Et bo- og behandlingstilbud.
 • Et helhedstilbud. Åbent alle ferie og helligedage. Inklusiv ekstra støtte under sygdom.
 • Primær fokus på positive oplevelser og det godt liv. Derigennem styrkes personligheden, selvværdet og selvtilliden.
 • Skabe relationer og tro på, at andre mennesker vil én noget godt.
 • Træning i at lære de daglige kompetencer mhb. på at blive bedre til at klare sig i samfundet. Intensiv træning i personlig hygiejne, holde eget værelse, deltage i fælles rengøring, have en maddag om ugen, købe ind, købe tøj, økonomistyring, væres sammen med andre, overholde aftaler og udføre pligter af hensyn til fællesskabet.
 • ADL-træning
 • Social træning
 • Støtte til at etablere og opretholde sociale netværk og kontakt til familie, nye venskaber og gå til fritidsaktiviteter uden for Fønix.
  1 til 1 støtte til læge, tandlæge, indkøb m.m.
 • Specialist behandling indeholdt.
 • På sigt træne, at beboeren kan komme til at bo mere selvstændigt.

Inkluderet i opholdet:

 • Mange fritidsaktiviteter
 • Ferietilbud med ledsager
 • Sociale arrangementer
 • Støtte/ledsagelse til alle aktiviteter uden for huset
 • Støtte/ledsagelse til at besøge familie og øvrigt netværk
 • Transporteres om nødvendigt.
 • Personale hele døgnet
 • Skal være indskrevet i Fønix’ dagtilbuddet, mulighed for relevant dagsbeskæftigelse uden for Fønix.
 • Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt tilbydes beboerne en praktikplads uden for Fønix.

Selvstændighedsfasen (fase 3)

 • Bor i en af Fønix’ lejligheder i Tranum
 • Klare at opholde sig alene i sin lejlighed uden at blive ensom.
 • Lavere personaledækning
 • Psykiatrisk behandling inkluderet
 • Daglig kontakt til støtteperson
 • Tilknyttet sit gamle hus aftener og weekends.
 • Mulighed for at kontakte en nattevagt
 • Deltager i fællesskab, hvor beboerne i selvstændighedsfasen spiser sammen og har én ugentlig maddag.
 • Omfattet af fællesspisning i Fønix om morgenen og til frokost.
 • Omfattet af alle sociale arrangementer i Fønix.
 • Mindre deltagelse i fælles aktiviteter.
 • 1 til 1 støtte til deltagelse i aktiviteter uden for Fønix.
 • Støtte til at opretholde kontakt med familie, etablere venskaber, gå til fritidsaktiviteter uden for Fønix.
 • Støtte til at transportere sig selvstændigt.
 • Beskæftigelse uden for Fønix, hvis det er hensigtsmæssigt og muligt.
 • Trænes i på egen hånd at komme i seng om aftenen, stå op om morgnen og møde rettidigt på arbejde/beskæftigelse.
 • Fortsat træning i personlig hygiejne, holde egen bolig, købe ind, købe tøj, styre egen økonomi, være sammen med andre, overholde aftaler og udføre pligter af hensyn til fællesskabet.
 • Træne basale grundindkøb og at kunne lave enkle madretter.
 • Udarbejdelse af en mappe med gode råd og anvisninger til, når beboeren skal bo i egen lejlighed.