Go to Top

Faglig målsætning og dokumentation

I Fønix løser vi en samfundsmæssig opgave, som bygger på FN’s meneskerettighedskonvention, herunder handicapkonvention og børnekonvention samt den danske grundlov og Serviceloven m.m.

I Fønix anser vi det for vores opgave at hjælpe børn/unge og voksne med psykisk sårbarhed/psykiatriske/udviklingsmæssige/sociale problemstillinger til en optimal selvstændighed og livskvalitet.

Vi ønsker at levere et stykke arbejde af højeste kvalitet, som hver gang tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov, livshistorie, personlighed og eventuelle diagnose, og vi benytter os af den eller de behandlingsmetoder som i hvert enkelt tilfælde skønnes mest velegnet til den enkelte beboer.

Sådan opsætter vi mål

Når en kommune henvender sig til os, og vi bliver enige om at gå videre med visitationen, udarbejder vi en foreløbig behandlingsplan til sagsbebehandleren. Efter den ny beboere er flyttet ind, justerer den pædagogiske ansvarlige sammen med kontaktpædagogen denne behandlingsplan inden for de første 3 måneder, herefter justeres den årligt. Med udgangspunkt kommunens handleplan og Fønix’ behandlingsplan opstiller beboeren og beboerens kontaktpædagog sammen 3-4 fokuspunkter, han/hun ønsker at arbejde med de næste tre måneder. Under den ugentlig samtaletid taler kontaktpædagogen og beboeren om, hvordan det går, om der er noget skal justeres m.m.

Sådan arbejder vi med målene i dagligdagen

Under den ugentlige samtaletid mellem kontaktpædagog og beboere justeres målene løbende. Efter 3 måneder evaluerer beboeren og kontaktpædagogen de opstillede mål. Nogle er nået, og det fejres og skrives ned, andre arbejdes der videre med evt. på et højre niveau. Opnåede mål samles i et dokument, en succesbog osv.