Go to Top

Hverdagen

På Fønix bestræber vi os på, at beboerne har en så almindelige hverdag som muligt, og at den ligner andre danskeres så meget som muligt.

Derfor går beboerne i skole eller på arbejde som alle andre. Naturligvis tilpasses mødetidspunktet efter hvad den pågældende beboer magter, men vi anser det for at være vigtigt, at man har noget at stå op til hver dag.

Dagligdagen
Hverdagen i Fønix starter omkring kl. 7, hvor beboerne vækkes og dem, der selv kan, står op af sig selv.

Kl. 7.30 er der morgenmad på skolen for alle beboere.

Kl. 8.00 begynder arbejdsdagen i skolen og dagtilbuddet. For den enkelte beboer er der skræddersyet et ugeskema, der tilgodeser den enkeltes interessere og behov, oftest med en blanding af boglige fag, værksted og sport.

Kl. 10.40 er der kaffepause med mellemmåltid

Kl. 12.00 er der frokost med varm mad i Missionshuset. I Fønix spises hovedmåltidet til frokost. Vi lægger stor vægt på at servere velsmagende, sund mad tilberedt fra bunden og af gode råvare.

Kl. 14.45 er der kaffepause i missionshuset. Her møder husmedarbejderne ind og overlapper med dagholdet.

Kl. 15 går man hjem i husene.

Ligesom i enhver anden familie skal hus og have holdes, der skal vaskes tøj købes ind og laves mad. Det er her, man taler om dagens forløb, planlægger fritiden, hjemmebesøg m.v. Om aftenen dyrker man måske en fritidsinteresse eller går på besøg i nogle af de andre huse.

Fønix følger årets gang med fødselsdage, helligdage og andre traditioner.