Go to Top

Ledelse og personale

På disse sider kan du få informationer om ledelsen af Fønix, se, hvilke typer af medarbejdere vi har ansat, og hvad deres overordnede ansvarsområder er.

Vi har en meget lille udskiftning i personalegruppen, hvilket giver store fordele i det pædagogiske arbejde og er med til at skabe tryghed for vores beboere, som har de samme mennesker omkring fra år til år.

Faglige kompetencer hos medarbejderne

Fønix’s medarbejdere er en blandet skare i forskellige aldre og med allehånde uddannelser.

Pt. er medarbejdernes uddannelsesbaggrunde: Fem lærere, en musikterapeut, en cand.mag. i psykologi og fransk, to pædagoger, to pædagogstuderende, en sygeplejeske, en familieterapeut og seksualvejleder, en civilingeniør med diplomuddannelse i psykologi, en landmand, en fra det rytmiske musikkonservatorium, en tømrer, en fisker, en bankassistent, en købmand samt en cand.comm.

Alle medarbejdere har gennemgået kurser og efteruddannelse inden for pædagogik, psykologi og psykiatri og modtager regelmæssigt supervision.

Fønix modtager praktikanter fra pædagog- og lærerseminarierne og fra PGU-uddannelsen.

Faglig støtte og supervision

Psykiater Søren Lundholm Jensen: lægelig og terapeutisk bistand til beboerne en gang om ugen og supervision til personalet.

Musikterapeut Lars Rye Bertelsen: Musikterapi til de unge.

Nordlysmassør og supervision Lisbeth Helboe: Massage for sindslidende til de unge, supervision til personale og ledelse samt rideterapi.

Herudover inddrages andre relevante fagfolk efter behov.