Go to Top

Ledelsen

Den daglige ledelse af Fønix består af:

  • Ejer og leder af dagtilbud Alex Poulsen
  • Leder af dagtilbud- og døgntilbud Mette Hansen

Ledelsen tegner i fællesskab Fønix’ pædagogiske profil og har det overordnede ansvar for, at budgettet for Fønix overholdes, samt for medarbejdernes og beboernes trivsel. Ledelsen står desuden for kontakten til de anbringende og tilsynsførende myndigheder, sagsbehandlerne og Fønix’ øvrige eksterne samarbejdspartnere. Endelig står ledelsen, i samarbejde med Fønix’ øvrige medarbejdere, for Fønix’ visioner og udvikling.