Go to Top

Ledelsen

Den daglige ledelse af Fønix består af:

  • Daglig leder Søs Dalgaard Jensen
  • Souschef og personaleleder Jan Nielsen
  • Faglig leder af dagtilbud Bjarne Jensen.

Ledelsen tegner i fællesskab Fønix’ pædagogiske profil og har det overordnede ansvar for, at budgettet for Fønix overholdes, samt for medarbejdernes og beboernes trivsel. Ledelsen står desuden for kontakten til de anbringende og tilsynsførende myndigheder, sagsbehandlerne og Fønix’ øvrige eksterne samarbejdspartnere. Endelig står ledelsen, i samarbejde med Fønix’ øvrige medarbejdere, for Fønix’ visioner og udvikling.

Daglig leder Søs Dalgaard Jensen, uddannet cand.comm., ansat på Fønix siden 2004, KRAP-uddannelse 1 og 2 fra Psykologcentret i Viborg, lederuddannelse igennem LOS, tidligere ansat som kommunikationsmedarbejder i Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner, samt på redaktionen hos Dyrenes Beskyttelse.

Souschef og personaleleder Jan Nielsen: Uddannet pædagog, arbejdet på Fønix siden 2003, lederuddannelse igennem LOS, tidligere butiksuddannet inden for sportsartikler.

Leder af dagtilbud Bjarne Jensen: Uddannet tømrer, ansat på Fønix siden 2005. Ansvarlig for bygninger, maskiner, IT m.m.