Go to Top

Ledige stillinger

Fønix Viden & Værksted søger vikarer

Fønix Viden & Værksted søger uddannet pædagog

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med C.V. til os.

Send e-mail til adressen: info@fonixvv.dk

Fønix – Viden & Værksted
Østbakken 1, Tranum
9460 Brovst

Til faste stillinger forventer vi, at du har følgende kvalifikationer:

Faglige

 • En uddannelse inden for håndværk (tømrer, smed, elektriker o.l.) til vores dagtilbud og pædagogik, psykologi, psykiatri eller socialfag (f. eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, ergoterapeut m.m.) til vores huse.
 • Har viden om og praktisk erfaring med at arbejde med mennesker med psykiatriske diagnoser.
 • Kan skabe struktur, sammenhæng, mening og være tydelig.
 • Kan skrive statusrapport, lave handleplaner og på anden vis dokumentere det pædagogiske arbejde
 • Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner.

Personlige

 • Har en anerkendende tilgang til andre mennesker og er god til relationelt arbejde
 • Arbejder selvstændigt og tager ansvar.
 • Er åben og direkte, men også et roligt gemyt (low arousal)
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er i besiddelse af fysisk og psykisk robusthed.
 • Kan manøvrere i KAOS og har overblik i pressede og stressede situationer
 • Har god intuition og stor indfølingsevne.
 • Selv er aktiv og god til at sætte aktiviteter i gang.
 • Har flair for praktisk arbejde/handyman.
 • Har humoristisk sans.

” Ved fremsendelse af din ansøgning giver du samtidig samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger. Dine oplysninger behandles elektronisk og kopieres fysisk. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9, hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger. Oplysningerne slettes fra mailbokse, og fysiske kopier makuleres tre måneder efter afsluttet ansættelsesprocedure. Såfremt det aftales, at Fønix gemmer en ansøgning ud over de tre måneder, indhentes mundtligt eller skriftligt samtykke hertil.  Mundtligt samtykke noteres på den gemte ansøgning.”