Go to Top

Målgruppe

Fønix’ målgruppe er:

Udviklingsforstyrrelser

– Autisme-spektrum, herunder Aspergers Syndrom og GUA: Vi har en autisme-afdeling med særlig uddannede medarbejdere
– ADHD
– Tourette Syndrom
– Kombinationer af disse diagnoser.

Sindslidelser

– Angst
– Depression,
– Forandret virkelighedsopfattelse (skizofreni)
– Tilknytningsforstyrrelser.

Sociale problemer

– Dobbeltdiagnoser
– Misbrug af alkohol og/eller stoffer i form af selvmedicinering dog uden aktivt misbrug.
– Indadreagerende personer med: udpræget mangel på energi, virkelyst, depression, angst, selvskadende adfærd (cuttere), suicidalforsøg m.v.
– Udadreagerende personer med aggressiv og voldelig adfærd. m