Go to Top

Medarbejder i dagtilbuddet

De pædagogiske medarbejdere
De pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddet står for at støtte beboerne i at gennemføre de aktiviteter, som er besluttet i deres pædagogiske handleplan for dagtilbuddet. Dagtilbuddets medarbejdere er ansvarlige for at sikre, at arbejdet er personligt og fagligt udviklende for den enkelte beboer med udgangspunkt i hans/hendes formåen. Det er også en del af medarbejdernes opgaver at sørge for, at beboerne føler sig betydningsfulde i forhold til arbejdet og fællesskabet på dagholdet.

Lærerne
Lærerne i Fønix arbejder i vores interne skole, når vi har elever under 18 år. Herudover underviser lærerne de beboere i dagtilbuddet, der har brug for at træne boglige fag som matematik, dansk og engelsk samt kreative fag og idræt. Ud over de skolefaglige opgaver er lærerne også ansvarlige for at arbejde med beboerne ifølge deres pædagogiske handleplan og at arrangere uddannelsesrelaterede udflugter, lejrskoler og lignende. Skolen er godkendt til 9.- og 10.-klasses eksamen og kan selv afholde mundtlige eksamener med censorer fra andre skoler i området.

Rengøringsmedarbejdere
Fønix’ rengøringsmedarbejdere hjælper os alle sammen med at holde Fønix pænt og rent. I husene har medarbejdere og beboere selv ansvaret for at holde orden og gøre rent i det daglige, men to gange årligt hjælper rengøringsmedarbejderne med at gøre hovedrent i husene. Rengøringsmedarbejderne kan også have botræning med de beboere, som selv har svært ved at holde orden på deres værelser eller i deres lejligheder. I botræningen lærer de beboerne, hvordan man gør rent og holder orden. Rengøringsmedarbejderne står også for at forberede morgenmad og mellemmåltider sammen med en dagholdsmedarbejder.

Kok
I hverdagene laver vores kok dagens frokost, bager brød og kager med mere, ofte sammen med nogle af beboerne. Kokken har det overordnede ansvar for, at måltiderne i dagtilbuddet er i overensstemmelse med Fønix’ kostpolitik, og at Fønix’ fælleskøkken i Missionshuset er hygiejnisk og ryddeligt. Kokken har desuden ansvar for, at budgettet for fælleskøkkenet overholdes, at der bliver købt ind til måltiderne, og at Fønix’ viktualie- og kølerum på Ladegården er veludstyrede, hygiejniske og ryddelige.