Go to Top

Medarbejdere i husene

De pædagogiske medarbejdere i husene har til opgave at støtte beboerne i at få dagligdagens personlige, huslige, og praktiske gøremål til at fungere, fx at stå op om morgenen, gå i bad, lave mad, holde huset pænt og rent, ordne haven, m.m..

Husmedarbejderne står for det daglige arbejde med beboernes pædagogiske handleplaner. Målet er at hjælpe beboerne til at opnå så høj en livskvalitet som muligt, og så stor selvstændighed som mulig Husmedarbejderne kan også i samarbejde med ledelsen tage sig af behandlingssamtaler, ligesom de kan være ansvarlige for kontakten med beboernes pårørende, eksterne behandlere med flere.

Husmedarbejderne er ansvarlige for i samarbejde med ledelsen at lægge budget og lave regnskab for husene og for, at budgettet overholdes.

Husmedarbejderne står for det praktiske omkring medicinering, men skal også observere og give tilbagemeldinger om virkning og bivirkninger til Fønix’ psykiater.

De pædagogiske medarbejdere i husene har alle enten en pædagogisk baggrund eller en længerevarende uddannelse, f.eks. musikterapeut, civilingeniør med diplomuddannelse i psykologi, cand.mag. i psykologi og fransk m.v.

Medarbejdere gennemgår løbende kurser inden for pædagogik, psykologi og psykiatri og modtager supervision fra fagkonsulenter.