Go to Top

Pædagogik og behandling

Vi tilbyder et velstruktureret og sammenhængende behandlingsmiljø med boenheder, undervisning og arbejds- og fritidstræning.

De unge bor sammen i fire huse under familielignende forhold. Der er døgndækning i alle huse og et fast tilknyttet personale.

Dagtilbudet består af en intern skole samt beskæftigelse/arbejdstræning i tømrer/snedkerværksted, smedeværksted, økologisk gartneri, mindre dyrehold, køkken, musikværksted, malerværksted og kreativt værksted. Arbejds- og lærepladser uden for Fønix arrangeres efter behov.

De unge tilbydes sund, økologisk og varieret kost og er aktive i fritiden. Aktiviteterne kan være sejlads, ridning, fodbold, boksning, bowling, fisketure, rulleskøjter, bagning, syning, musikundervisning samt ture til Vesterhavet og lejrture.

Vi lægger stor vægt på rummelighed samt at tilbyde et individuelt tilrettelagt tilbud, som tilgodeser den enkeltes særlige personlighed og problematik. Der arbejdes anerkendende, relationsdannende og differentieret.

Pædagogik
Uanset diagnose har vores beboere alle det til fælles, at de har store problemer med at strukturere, at få skabt overblik, at koble årsag virkning sammen og derved forudsige konsekvenserne af deres handlinger, at få skabt mening, de har vanskeligheder med fleksibilitet og samt problemer med at aflæse og forstå sociale situationer.

Til arbejdet af denne type vanskeligheder benytter vi udstrakt grad redskaber fra autismepædagogikken TEACCH. Dvs. beboerne har skemaer for deres dagtilbud og for deres fritid og weekender. Vi har en fast vagtplan, som er den samme hele året igennem, så uregelmæssigheder kun forekommer ved ferier og sygdom. Og vi forsøger så godt som muligt at orientere om ændringer m.m i god tid og give god tid, når beboerne skal give tilbagemeldinger.

Mange har problemer med at få kommet i gang (initieringsvanskeligheder) og har brug for hjælp til at blive mindet om at komme i gang med de planlagte aktiviteter. Andre har problemer med at finde på, hvad man f.eks. skal i sin fritid, og her er skemaer er en stor støtte.

Vores beboere har også det tilfælles, at de har en lav stresstærskel og meget let bliver smittet af andres affekter. Derfor arbejder vi med en low arousal pædagogik med det formål at trappe potentielle konflikter ned via en rolig og neddæmpet attitude. Stressprofiler indgår også i vores arbejde med beboerne. Sammen med beboerne identificerer vi kroniske, akutte og situationsbestemte stressfaktorer og finder løsning på, hvordan stress kan håndteres og holdes i ave.

Herudover har vi en psykiater tilknyttet, som er på Fønix hver uge.

Der fokuseres på det enkelte hele menneske bag diagnosen, og de pædagogiske mål og midler er individuelt tilpasset og formuleres i de unges handleplaner.

Den unge vil opleve en tæt voksenkontakt, som sikrer nærvær og støtte til en optimal udvikling i hverdagen.