Go to Top

Samarbejde med pårørende

Beboernes pårørende er dem, der kender beboerne bedst. Derfor har vi et ønske om et tæt samarbejde med de pårørende og vil gerne involvere dem i arbejdet med beboerne og beboernes udvikling.

Nogle af vores beboere kommer dog fra så kaotiske familieforhold, at samarbejdet med de pårørende primært handler om at strukturere samværet med familien for at belaste beboerne mindst muligt. I enkelte tilfælde kan forholdene være så belastende for en beboer, at vi tager med hjem på besøg for at hjælpe dem med samværet eller inviterer familien til at komme her.

Når samværet med de pårørende er svært for beboerne, arbejder vi på at lære beboerne at acceptere de pårørendes begrænsninger og at få det bedste ud af relationen, som den er. På samme måde forklarer vi de pårørende alt, hvad vi kan, om årsager og virkning i forbindelse med beboerens adfærd og diagnose.

Opstår der særlige hændelser som indlæggelser på psykiatrisk afdeling, voldsomme episoder og lignende informerer vi efter samtykke med beboeren de pårørende mundtligt så hurtigt som muligt. Her fortæller vi, hvad der er sket, og hvordan vi vil håndtere det fremadrettet.

Efter samtykke fra beboerne inviteres de pårørende altid med til at deltage i statusmøder med kommune og andre vigtige møder vedrørende beboerne, deres udvikling og fremtid.