Go to Top

Værdier og menneskesyn

Vores værdigrundlag

Vi bestræber os på, at det daglige arbejde udføres ud fra følgende værdier:

Anerkendelse
Anerkendelse er den grundlæggende værdi i Fønix. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik. Vi fordømmer ikke og straffer aldrig. Vi har plads til de skæve eksistenser, og alt arbejde med vores beboere tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Ligeværdighed
Beboere og medarbejdere er ligeværdige, men i sagens natur ikke ligestillet, da den ene part er hjælper, og den anden har brug for hjælp. Beboere, pårørende og medarbejdere behandles med respekt og værdighed, og vi taler ordentligt til hinanden.

Åbenhed
Pårørende og sagsbehandlere er til enhver tid velkomne på Fønix, også uden forudgående aftale, så længe det ikke er til gene for de øvrige beboere. Vi arbejder ikke med skjulte dagsordner, og vores beboere har adgang til alle de oplysninger, vi har om dem. Vi er åbne i dialogen med beboerne og sætter også ord på de svære realiteter.

Vores menneskesyn

Fønix’ menneskesyn bygger på et humanistisk og anerkende menneskesyn.

Det anerkende menneskesyn bygger på at mennesket er socialt og udvikler sig i sociale fællesskaber. Det vil sige, at menneskets selvværd og identitet dannes og udvikles i støttende samspil med andre. Ingen kan i dette perspektiv udvikle sig alene eller i underkendende eller uligeværdige relationer. Alle mennesker har brug for positiv inspiration og støtte for at udvikle sig og alle involveret har ansvaret for at samspillet lykkes. Det anerkende møde karakteriseres ved følgende 3 interpersonelle dimensioner:

1. selvafgrænsning.
2. oplevelsen af retten til at være sig selv
3. tilkendegivelsen af begge perspektiver
(Aksel Honneth og Schibbye)

Det humanistiske menneskesyn ser mennesket som et subjekt, som har frihed og ansvar og menneskeværdighed. Mennesker må aldrig betragtes som et middel. Mennesket er altid et mål i sig selv, hvilket betyder at det altid kan gøre krav på respekt for sin egen skyld.

I følge det humanistiske menneskesyn er mennesket et socialt væsen som er afhængig af relationer til andre mennesker. Og mennesket er mere og større end sit biologiske og økonomiske værd.Det er under hensyn til menneskeværdet, at alle mennesker er lige. Dette hindrer ikke at hver menneske søger at udvikle egne evner og muligheder men er af betydning i forståelsen af menneskets værd ikke er knyttet til funktioner og egenskaber men til eksistens. (Kilde: Det Etiske Råd 1995).