Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Afdeling B – Vrå

Afdeling B, er godkendt til en plads §108 og ni pladser §107. Heraf er en fleksibel i forhold til §66, stk. 1, nr.6, hvorfor der kan indskrives en borger fra det syttende år.

De fleksible pladser er med til at sikre, at vi kan tilbyde trygge overgange, eksempelvis mellem forskellige tilbud uden, den enkelte borger behøver flytte.

Afdeling B, er godkendt til unge og voksne med autismespektrum forstyrrelse, personligheds- og tilknytningsforstyrrelse samt personer dømt til strafferetslig foranstaltning.

I afd. B, arbejder vi ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og kognitiv tilgang. KRAP og SMTTE-mål anvendes, som vores primære metoder.

7 ledige pladser