Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Mission, vision og værdier

Mission
Vi vil være de bedste i Danmark til at kombinere pædagogik og psykiatri og skabe rammer og muligheder for, at det enkelte menneskes forudsætninger, behov, ressourcer og muligheder kommer i spil på en måde, så det enkelte menneske kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Vision
Vi er et fleksibelt botilbud med en høj faglighed, der danner grundlag for udvikling for den enkelte borger. Vores gode og trygge boligforhold danner rammen for, at borgeren lever et selvstændigt og værdifuldt liv.
Vi udvikler og tilrettelægger kontinuerligt vores pædagogik og rammer – til gavn for den enkelte borgers ønsker, behov, ressourcer og muligheder.
Vi er imødekommende for kommunernes efterspørgsel og behov, hvor vi igennem et troværdigt samarbejde prioriterer gennemsigtighed, tydelige sammenhænge mellem indsats og pris samt klare aftaler for samarbejde med løbende opfølgninger på indsatsmålene for den enkelte borger.

Værdier
Værdierne er vores fælles afsæt for, hvordan vi som ledere og medarbejdere møder borgere, pårørende, kommuner og øvrige samarbejdspartnere.
Værdierne er ligeledes kendetegnende for, hvordan vi møder hinanden og sammen skaber en god arbejdsplads.

Faglighed: Vi løser opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed

Fleksibilitet: Vi ser muligheder fremfor begrænsninger og vil så vidt muligt tilgodese den enkeltes behov og ønsker.

Troværdighed: Vi er til at stole på og gør det, vi siger, vi gør. Vi er ordentlige i det vi siger og gør over for vores medmennesker