Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Fønix – Viden og værksted

Fønix – Viden og værksted

Fønix Viden & Værksted

Fønix er et socialpsykiatrisk botilbud der har eksisteret siden 1973. I dag er Fønix godkendt til 56 botilbudspladser fordelt på 10 selvstændige afdelinger og 27 dagtilbudspladser fordelt på to afdelinger.

Fønix er godkendt til anbringelser efter §66, §107 og §108 samt til borgere dømt til en strafferetslig foranstaltning.

Dagtilbuddene er godkendt til §103, §104 og STU. Endvidere har dagtilbuddet stor erfaring i at lave dagtilbud efter lov om aktiv beskæftigelse.

Fønix har afdelinger i Tranum, Jammerbugt kommune og i Vrå, Hjørring kommune

Fønix Tranum, Jammerbugt kommune.

Fønix ligger i landsbyen Tranum ved Brovst, omgivet af en storslået natur tæt på både Vesterhavet og Limfjorden og med kun 30 minutters kørsel, til Aalborg.

Afdelingerne er placeret på flere matrikler i landsbyen og indgår i bysamfundet på ligeværdig vis, hvor det er muligt.

Fønix Vrå, Hjørring kommune.

Fønix Vrå, ligger i udkanten af Vrå, som er en mindre by med både handlemuligheder, fritidsaktiviteter og sportshal samt offentlig transport. Fønix Vrå, er omgivet af mark og skov hvilket giver gode muligheder for udeaktiviteter, gå- og cykelture.

Fønix Vrå er samlet på én adresse, hvor fire afdelinger er placeret i fire fritliggende beboelseshuse. Der er en bygning med værksted til dagtilbud.

Sådan arbejder vi:

På Fønix tilbyder vi et velstruktureret og sammenhængende behandlingsmiljø, der tager udgangspunkt i et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn.

Fønix er et helhedsorienteret tilbud med mindre bo enheder, undervisning, arbejds- og fritidsaktiviteter. Alle huse, er indrettet under familielignende forhold.

I hvert hus er der et fast medarbejderteam tilknyttet og der er døgndækning på Fønix, hele året.

På Fønix har vi tilknyttet egne terapeuter, misbrugsbehandlere, psykolog og psykiater. Vi arbejder med KRAP og SMTTE, som grundlag for den pædagogiske indsats. Alle forløb er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den gældende handleplan og i samarbejde med borger, sagsbehandler/kommune og eventuelt pårørende.

Vi har et tæt samarbejde med relevante eksterne parter. Herunder retspsykiatri, almen psykiatri, kriminalforsorgen, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner, UU-vejleder m.fl.

Fønix fungerer, som alternativ til borgernes ofte manglende netværk og vi vægter højt, at borgeren på bedst mulig vis, bibeholder en god og tæt kontakt til deres netværk og familier. Ligeledes er det helt afgørende for os at skabe trygge og hjemlige rammer, for hver enkelt beboer.