Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Vi tilbyder

Socialpsykiatrisk opholdssted og botilbud med tilhørende dagtilbud

På Fønix tilbyder vi et velstruktureret og sammenhængende behandlingsmiljø, der tager udgangspunkt i et anerkendende og ressource orienteret menneskesyn. Fønix er et helhedsorienteret tilbud med mindre bo enheder, undervisning, arbejds- og fritidsaktiviteter. Alle afdelingerne er indrettet under familielignende forhold.

I hver afdeling er der et fast medarbejderteam tilknyttet og der er døgndækning på Fønix, hele året.

På Fønix har vi tilknyttet egne terapeuter, misbrugsbehandlere, psykolog og psykiater. Vi arbejder med KRAP og SMTTE, som grundlag for den pædagogiske indsats. Alle forløb er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den gældende handleplan og i samarbejde med borger, sagsbehandler/kommune og eventuelt pårørende.

Vi har et tæt samarbejde med relevante eksterne parter. Herunder retspsykiatri, almen psykiatri, kriminalforsorgen, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner, UU-vejleder m.fl.

Fønix fungerer, som alternativ til borgernes ofte manglende netværk og vi vægter højt, at borgeren på bedst mulig vis, bibeholder en god og tæt kontakt til deres netværk og familier. Ligeledes er det helt afgørende for os at skabe trygge og hjemlige rammer, for hver enkelt beboer.