Værdier

Mission, vision og værdier

Mission

Vores mål er at være de førende i Danmark inden for kombinationen af pædagogik og psykiatri. Vi ønsker at skabe rammer og muligheder, der tager højde for det enkelte menneskes forudsætninger, behov, ressourcer og muligheder, og som hjælper dem med at leve så selvstændigt som muligt.

Vision

Vi er et botilbud med høj faglighed og fleksibilitet, der støtter udviklingen af den enkelte borger. Vores boligforhold er trygge og af høj kvalitet, hvilket giver borgerne mulighed for at leve selvstændige, meningsfyldte og værdifulde liv.

Vi udvikler og tilrettelægger kontinuerligt vores pædagogik og rammer – til gavn for den enkelte borgers ønsker, behov, ressourcer og muligheder.
Vi er imødekommende for kommunernes efterspørgsel og behov, hvor vi igennem et troværdigt samarbejde prioriterer gennemsigtighed, tydelige sammenhænge mellem indsats og pris samt klare aftaler for samarbejde med løbende opfølgninger på indsatsmålene for den enkelte borger.

Værdier

Værdierne er vores fælles afsæt for, hvordan vi som ledere og medarbejdere møder borgerne, de pårørende, kommuner og øvrige samarbejdspartnere.
Værdierne er ligeledes kendetegnende for, hvordan vi møder hinanden og sammen skaber en god arbejdsplads.

Faglighed: Vi løser opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed.

Fleksibilitet: Vi ser muligheder fremfor begrænsninger, og vil så vidt muligt tilgodese den enkeltes behov og ønsker.

Troværdighed: Vi er pålidelige og overholder vores aftaler. Vi har en oprigtig og respektfuld adfærd i vores interaktion med vores medmennesker.

Menneskesyn

Fønix’ menneskesyn tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og udvikler sig i relationer med andre mennesker. Vi styrker borgernes selvværd og viser respekt for deres oplevelsesverden ved at have en anerkendende tilgang, hvorved vi forsøger at forstå deres handlinger ud fra deres forudsætninger.

Anerkendelse er dermed grundlaget i enhver relation, hvor den enkelte borger føler sig set, hørt og forstået.

Vi ser borgerne som eksperten i eget liv, hvor vi møder dem åbent og nysgerrigt med en oprigtig interesse for deres livshistorie.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Kontakt os i dag på telefon
(+45) 98 23 55 66 eller mail info@fonixvv.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag

(+45) 98 23 55 66
info@fonixvv.dk