Vrå – Bosted efter paragraf 108 og 107

Vrå: Voksne 17+ – Godkendt efter paragraf 108 og 107

AFDELING A – VRÅ

Afdeling A er godkendt til en plads paragraf 108 og fem pladser paragraf 107. Heraf er en fleksibel i forhold til paragraf 66, stk. 1, nr.6, hvorfor der kan indskrives en borger fra det syttende år.
Fleksible pladser er med til at sikre, at vi kan tilbyde trygge overgange eksempelvis mellem forskellige tilbud uden den enkelte borger behøver at flytte.

Målgruppen er voksne med autismespektrumforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse samt personer dømt til strafferetlig foranstaltning.

I afd. A arbejder vi ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og kognitiv tilgang. KRAP og SMTTE-mål anvendes som vores primære metoder.

AFDELING B – VRÅ

Afdeling B er godkendt til en plads paragraf 108 og ni pladser paragraf 107. Heraf er en fleksibel i forhold til paragraf 66, stk. 1, nr.6, hvorfor der kan indskrives en borger fra det syttende år.
De fleksible pladser er med til at sikre, at vi kan tilbyde trygge overgange eksempelvis mellem forskellige tilbud uden den enkelte borger behøver flytte.

Afdeling B er godkendt til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse, personligheds- og tilknytningsforstyrrelse samt personer dømt til strafferetlig foranstaltning.

I afd. B arbejder vi ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og kognitiv tilgang. KRAP og SMTTE-mål anvendes som vores primære metoder.

AFDELING C – VRÅ

Afdeling C er godkendt til en plads paragraf  108 og fem pladser paragraf 107. Heraf er en fleksibel i forhold til paragraf 66, stk. 1, nr.6, hvorfor der kan indskrives en borger fra det syttende år.
De fleksible pladser er med til at sikre, at vi kan tilbyde trygge overgange eksempelvis mellem forskellige tilbud uden den enkelte borger behøver flytte.

Afdeling C er godkendt til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse samt personer dømt til strafferetlig foranstaltning.

I afdeling C arbejder vi ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og kognitiv tilgang. KRAP og SMTTE-mål anvendes som vores primære metoder.

AFDELING D – VRÅ

Afdeling D er godkendt til en plads paragraf 108 og fem pladser paragraf 107. Heraf er en fleksibel i forhold til paragraf 66, stk. 1, nr.6, hvorfor der kan indskrives en borger fra det syttende år.
De fleksible pladser er med til at sikre, at vi kan tilbyde trygge overgange eksempelvis mellem forskellige tilbud uden den enkelte borger behøver flytte.

Afdeling D er godkendt til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse samt personer dømt til strafferetlig foranstaltning.

I afd. D arbejder vi ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og kognitiv tilgang. KRAP og SMTTE-mål anvendes som vores primære metoder.

DAGTILBUD I VRÅ

I Vrå tilbyder vi følgende aktiviteter i dagtilbuddet.

Dyrehold

Fysisk aktivitet, kropsbevidsthed, tage hensyn, fordybelse/ro, fodring, dyrenes røgt og pleje, ordnede staldforhold.

Træ- og smedeværksted

Grundlæggende brug af værktøj, mindre montageopgaver, fremstilling af mindre produkter, trædrejning, mindre tømreropgaver, svejsning mm.

Cykelværksted

Reparationer af cykler og scootere.

Servicehold

Rengøring, rengøring af indgangspartier samt flisebelægning, pedelopgaver, madlavning/køkken.

Det grønne hold

Vedligehold af stedets grønne områder. Beskæring af buske og træer, græsslåning o. lign. opgaver.

Håndværk og design

Afprøvning af egne ideer – fra ide til produkt, evaluering af produktet, kendskab til materialer, bearbejdning og æstetik.

APU holdet:

Der arbejdes på APU holdet med afhjælpning af problemskabende adfærd og uhensigtsmæssige mønstre, som kan stå i vejen for yderligere beskæftigelsesrettet indsats.

Vi ser vores hold og dagtilbud som værende meget dynamiske, da vi altid har borgeren i centrum og arbejder ud fra, hvad der motiverer hende/ham. Med denne tilgang er det lykkedes at få borgere i praktik, fleksjob, ungdomsuddannelse, eksterne tilbud osv. via en udvikling gennem vores interne dagtilbud.

Dagtilbuddet i Vrå og Tranum har et tæt samarbejde, hvilket giver mulighed for at afdelingerne i perioder kan trække på hinandens kompetencer.

Flere gange om året arrangeres der temadage og -uger på tværs af de to dagtilbud. Dette udvider borgernes perspektiv på verden, og giver mulighed for fælles fordybelse i emner og projekter. Samtidig indgår borgerne i forberedelserne til kommende arrangementer, så de oplever ejerskab og at der er brug for deres ressourcer.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Kontakt os i dag på telefon
(+45) 98 23 55 66 eller mail info@fonixvv.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag

(+45) 98 23 55 66
info@fonixvv.dk