Målgruppe

Fønix’ målgruppe

Fønix’ målgruppe er børn og unge i aldersgruppen 7-18 år samt voksne fra 18-99 år

På Fønix har vi 14 afdelinger, som hver især er godkendt til et antal af følgende diagnoser:

  • Forandret virkelighedsopfattelse (f.eks. psykoser, skizofreni)
  • Opmærksomhedsforstyrrelse (f.eks ADHD, ADD)
  • Tilknytnings-/Personlighedsforstyrrelse (f.eks Borderline)
  • Autismespektrumsforstyrrelse (feks Aspergers, infantil autisme, atypisk autisme)
  • Andet socialt problem, omsorgssvigt
  • Voksne borgere med lettere udviklingshæmning

Hos en del af borgerne er der ofte tale om komorbiditet – det vil sige flere diagnoser samtidig.

Ved indskrivningen er borgerne ofte i en livskrise. De er i ambulant behandling i psykiatrien med en historik indeholdende flere indlæggelser på et psykiatrisk sygehus. Hændelsesvis visiteres borgerne direkte fra en indlæggelse på psykiatrisk afdeling til en af Fønix’ afdelinger.

Grundet borgernes livskrise er der ofte tilstødt flere ”følge” problematikker, såsom angst, depression, stress, selvskade osv. Fønix’ afdelinger har ekspertise til at håndtere de fleste former for ”følge” problematikker ellers trækkes på vores brede vifte af interne og eksterne specialister. Det skal dog her nævnes, at afdelingerne har et stort erfaringsgrundlag i forhold til at arbejde med borgere, der har ”følge” problematikker i form af selvskade og angst. Dog vil det altid være en individuel vurdering om en ”følge” problematik kan håndteres i afdelingen.

Fønix indskriver ikke borgere, der har et massivt misbrug. Fønix’ afdelinger har dog tilknyttet interne misbrugsbehandlere og har ligeledes et samarbejde med flere eksterne misbrugsbehandlere, hvorfor der kan leveres den nødvendige støtte til borgere med tidligere misbrug, således de kan opretholde en ”stoffri” tilværelse. Har en borger et mindre sporadisk forbrug af euforiserende stoffer/alkohol, vil det kræve en individuel vurdering om borgeren kan indskrives på en af Fønix’ afdelinger.

Endvidere kan der på Fønix’ §108 pladser indskrives borgere, der har en nedsat psykisk funktionsevne, som har været eller er i fare for at komme i konflikt med lovgivningen. Dette er typisk borgere, der falder indenfor nedenstående grupper:

  • Borgere med en dom til anbringelse eller tilsyn (med mulighed for administrativ afgørelse om anbringelse).
  • Borgere med en adfærd, der gør, at der er overhængende risiko for, at personen kan komme til at begå kriminalitet.
  • Borgere med en psykiatrisk behandlingsdom.
  • Borgere, der har en tilsynsdom, som tidligere har haft en dom eller som kan være kriminalitetstruet, såfremt de ikke er i beskyttede rammer.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Kontakt os i dag på telefon
(+45) 98 23 55 66 eller mail info@fonixvv.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os i dag

(+45) 98 23 55 66
info@fonixvv.dk