Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Målgruppe

Fønix’ målgruppe

Fønix’ målgruppe er unge/borgere i aldersgruppen 12 – 99 år og med problematikker indenfor:

  • Forandret virkelighedsopfattelse (f.eks psykoser, skizofreni)
  • Opmærksomhedsforstyrrelse (f.eks ADHD, ADD)
  • Tilknytnings-/Personlighedsforstyrrelse (f.eks Borderline)
  • Autismespektrumsforstyrrelse (feks Aspergers, infantil autist, atypisk autist)

Ved indskrivningen er borgerne ofte i en livskrise og er i ambulant behandling i psykiatrien med en historik indeholdende flere indlæggelse på et psykiatrisk sygehus. Af og til visiteres borgerne direkte fra en indlæggelse på psykiatrisk afdeling til en af Fønix’ afdelinger.

Grundet borgernes livskrise er der ofte tilstødt flere ”følge” problematikker såsom angst, depression, stress, selvskade osv. Fønix’ afdelinger har ekspertise til at håndtere de fleste former for ”følge” problematikker ellers trækkes på vores brede vifte af interne og eksterne specialister. Det skal dog her nævnes at afdelingen har et stort erfaringsgrundlag i at arbejde med borgere der har ”følge” problematikker i form af selvskade og angst, men det vil altid være en individuel vurdering om en ”følge” problematik kan håndteres i afdelingen.

Fønix indskriver ikke borgere, der har et massiv misbrug. Fønix afdelinger har dog tilknyttet interne misbrugsbehandlere og har ligeledes et samarbejde med flere eksterne misbrugsbehandler, hvorfor der kan leveres den nødvendige støtte til borgere med tidligere misbrug, således de kan opretholde en ”clean” tilværelse. Har en borger et lille sporadisk forbrug af euforiserende stoffer, vil det kræve en individuelt vurdering om borgeren kan indskrives på Fønix afdelinger.

Endvidere kan der på Fønix’ §108 pladser indskrives borgere, der har en nedsat psykisk funktionsevne, som har været eller er i fare for at komme i konflikt med lovgivningen. Dette er typisk borgere, der falder indenfor nedenstående grupper:

  • Borgere med en dom til anbringelse eller tilsyn (med mulighed for administrativ afgørelse om anbringelse).
  • Borgere med en adfærd, der gør, at der er overhængende risiko for, at personen kan komme til at begå kriminalitet.
  • Borgere med en psykiatrisk behandlingsdom.
  • Borgere, der har en tilsynsdom, som tidligere har haft en dom eller som kan være kriminalitetstruet, såfremt de ikke er i beskyttede rammer.