Telefon: 98 23 55 66
Go to Top

Dagtilbud i Tranum og Vrå

På vores dagtilbud i Tranum og Vrå arbejder vi ud fra en motiverende og anerkendende tilgang, hvor vi forsøger at planlægge forløb, der imødekommer brugerens ønsker og behov. Samtidig forsøger vi at præsentere borgeren for nye aktiviteter, da det dels er med til at udvide deres interessefelt, og dels kan inspirere og give lyst til at lære nyt.

Vores primære målgruppe er borgere med en autismespektrum forstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller en forandret virkelighedsopfattelse. Fælles for målgruppen er, at de er et sted i deres liv, hvor de har brug for et særligt tilbud for at komme videre i forhold til beskæftigelse, afklaring og uddannelse.

Vi tilbyder STU, ressourceforløb, §103 Beskyttet Beskæftigelse, §104 Aktivitets- og Samværstilbud. Endvidere er der mulighed for praktikforløb med henblik på afklaring, job parathed, kendskab til arbejdsmarkedet.

Den brede målgruppe, som Fønix har, kræver også at der er en bredt sammensat personalegruppe i dagtilbuddet. Personalegruppen har således kompetencer indenfor håndværksværksmæssige fag og pædagogik. Det, at vores personalegruppe er sammensat på netop den måde, skaber en synergieffekt med mulighed for sparring og fleksibilitet, hvilket kommer alle vores brugere til gavn.

Som udgangspunkt foregår alle aktiviteter på dagtilbuddet på mindre hold, men også med mulighed for individuelle forløb. Der tilbydes en bred række af hold og aktiviteter, som er beskrevet i fanerne Dagtilbud Tranum og Vrå.